Trong thời kỳ dịch Covid-19 người bị các các bệnh nền sau đây cần được theo dõi:

Tải tài liệu: Tại đây

Bài viết khác

Các kiến thức khác