Hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe, các triệu chứng, dấu hiệu của người nhiễm Covid-19 tại nhà, mời bạn cùng tham khảo tài liệu dưới đây:

Tải tài liệu: Tại đây

Bài viết khác

Các kiến thức khác