Đội ngũ dự án

Chúng tôi gồm tập thể các Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng, Chuyên viên tâm lý, Chuyên gia công nghệ cùng các chuyên gia lĩnh vực khác hiện đang làm việc và nghiên cứu tại Việt Nam và các nơi trên thế giới (Mỹ, Đài Loan,…)

Những thông tin, kiến thức của chúng tôi đã được tham khảo từ những hướng dẫn của Bộ Y Tế, các Sở Y Tế ban hành tại Việt Nam cùng với hướng dẫn của các tổ chức Y Tế trên thế giới (WHO, CDC, APA,…).

Ban điều hành

Nguyễn Tường Vũ

Quách Xuân Phong

Sung Nguyễn

Phan Nhật Tân

Đoàn Bích Hà

Ban điều hành

Sung Nguyễn

Đoàn Bích Hà

Phan Nhật Tân

Nguyễn Tường Vũ

Quách Xuân Phong

Huỳnh Thúy Nương

Xem thêm

Phạm Minh Phú

Trần Thị Thuý Vi

Phạm Thị Mỹ Trinh

Trang Nguyệt Minh

Huỳnh Thúy Nương

Nguyễn Ngọc Hà

Nguyễn Ngọc Hà

Lê Thị Mỹ Linh

Võ Thị Kiều Vân

Nguyễn Thị Diệu Linh

Hoàng Thị Lam

Đoàn Bích Hà

Phạm Trương Mỹ An

Xem thêm

Nguyễn Tường Vũ

Phan Nhật Tân

Nguyễn Thị Ngát

Lê Đào Anh Khương

Lê Thị Mỹ Linh

Đỗ Minh Tâm

Đoàn Bích Hà

Xem thêm

Quách Xuân Phong

Huỳnh Thị Minh Hiếu

Huỳnh Thúy Nương

Trần Công Thông

Đoàn Bích Hà

Đào Bảo Trâm

Xem thêm

Lê Đào Anh Khương

Nguyễn Văn Tam

Nguyễn Văn Tam

Đào Bảo Trâm

Phạm Thanh Thanh Xuân

Phạm Thanh Thanh Xuân

Nguyễn Thị Thùy Linh

Trần Phan Tường Vy

Trần Phan Tường Vy

Nguyễn Kiều Anh Trang

Lê Thị Anh Trang

Xem thêm

Đào Bảo Trâm

Phạm Thanh Thanh Xuân

Phạm Thanh Thanh Xuân

Trần Phan Tường Vy

Trần Phan Tường Vy

Nguyễn Kiều Anh Trang

Lê Thị Anh Trang

Vũ Thị Minh Tâm

Xem thêm

Đào Mạnh Hiếu

Hứa Thị Lê

Sung Nguyễn

Dương Công Đông

Hà Văn Tú

Tường Thi

Phạm Lê Thanh Sơn

Xem thêm

Nội dung các bải viết được đăng tải trên Website này đến với đọc giả đều được trải qua quy trình kiểm tra tính chính xác về thông tin y dược bởi đội ngũ tham vấn Y Khoa của dự án

lienhe@tuvancovid.com