Đoàn Bích Hà

Học hàm, học vị: Bác sĩ

Chuyên khoa: Nội tổng quát – Y học gia đình

Học vấn: Đại học

Giới thiệu

Ngoài lĩnh vực chuyên môn, bác sĩ còn quan tâm những phương cách thực hành y khoa hiệu quả hơn, mang lại sự thoải mái cho cả bệnh nhân và nhân viên y tế.

Nơi công tác

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Kinh nghiệm

Từng công tác tại Khoa Cấp cứu tổng hợp Bệnh viện Nhân dân 115.