Lê Thị Mỹ Linh

Học hàm, học vị: Bác sĩ

Chuyên khoa: Răng Hàm Mặt

Học vấn: Đại học