Nguyễn Thị Ngát

Học hàm, học vị: Bác sĩ

Chuyên khoa: Nhiễm – Cấp cứu hồi sức chống độc

Học vấn: Đại học

Giới thiệu

– Tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ đa khoa tại đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh khóa (2010-2016)
– Bác sĩ tại khoa Bệnh Nhiệt Đới- Bệnh viện Chợ Rẫy từ năm 2016
– Tham gia khóa học đào tạo chuyên ngành Chống độc tại TT chống độc Quốc Gia Đài Loan- Bệnh viện Taipei-VGH, Đài Bắc, Đài Loan năm 2019
– Học chương trình thạc sĩ ngành Hồi sức – Cấp Cứu (2020-2022), National Yang Ming Chiao Tung University, Đài Bắc, Đài Loan
Bằng cấp chuyên môn: Bác sĩ đa khoa, chứng chỉ hành nghề Nội Khoa (cấp bởi: Bộ Y Tế- Việt Nam)”

Nơi công tác

– Bệnh viện Chợ Rẫy- tp. Hồ Chí Minh

– National Yang Ming Chiao Tung University, Đài Loan

Kinh nghiệm

– Bác sĩ lâm sàng chuyên ngành 4 năm: Nhiễm trùng, Hồi sức cấp cứu- chống độc
– Nghiên cứu khoa học: Dịch tễ, thống kê, lâm sàng.

Giải thưởng và các công trình nghiên cứu

– Đề tài “Nghiên cứu hồi cứu về tình hình bệnh do nhiễm Streptococcus Suis tại bệnh viện Chợ Rẫy 2014-2017” được báo cáo tại hội nghị khoa học thường niên năm 2018 tại bệnh viên Chợ Rẫy.

– Đề tài “Arsenic Poisoning from Repeated Exposure to Burning Herbal Products Containing Realgar: A case Report” đăng trên tạp chí Journal of Clinical Toxicology ngày 06/04/2020, báo cáo tại các Hội Nghị: Hội Nghị khoa học Chống Độc Quốc Tế do Trung Tâm Chống Độc Quốc Gia Đài Loan tổ chức tháng 11/2019, Hội Nghị Khoa Học Thường Niên của bệnh viện Chợ Rẫy năm 2020 đạt giải thưởng báo cáo viên xuất sắc nhất phiên Bệnh Nhiệt Đới- Hô Hấp.

– Đề tài: “” Snakebites in Viet Nam””, báo cáo tại Hội Nghị Khoa Học Quốc Tế Chống Độc tại bệnh viện Taipei-VGH, Đài Bắc 11/2020.