Nguyễn Tường Vũ

Học hàm, học vị: Ths.Bs CKI

Chuyên khoa: Nội – Ngoại Thần kinh

Học vấn: Sau Đại học

Giới thiệu

– Mong muốn áp dụng Y khoa từ xa (Telehealth/Telemedicine) cho Người bệnh.
Đặc biệt đang áp dụng giải pháp Teletriage kèm E-consultant/Telemedicine
trong thời kỳ đại dịch COVID 19 hiện nay (5/2021).
– Công tác tại BV Chợ Rẫy từ năm 2000 cho đến nay.
– Đồng sáng lập (Co-founder) Hello Doctor từ 2010 đến nay.
– Sáng lập (Founder) Saigon Home Care 2020

Nơi công tác

Bệnh viện Chợ Rẫy

Kinh nghiệm

20 năm