Lê Thị Anh Trang

Học hàm, học vị: Cử nhân

Chuyên khoa: Tâm lý học (tham vấn – trị liệu)

Học vấn: Đại học

Giới thiệu

Khi tham gia chương trình này, tôi mong muốn có thể góp phần lắng nghe, chia sẻ và nâng đỡ tinh thần những bệnh nhân covid19, đồng thời khơi gợi ở họ niềm tin, hy vọng và nguồn lực sẵn có bên trong để có thêm sức mạnh đương đầu với dịch bệnh và phục hồi.

Nơi công tác

Chuyên viên tự do

Kinh nghiệm

– Hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong trường đại học quốc tế với vai trò chuyên viên tư vấn sinh viên cao cấp.
– 4 năm kinh nghiệm tham vấn trị liệu tâm lý cho cá nhân và gia đình; biên soạn và giảng dạy các chương trình điều tiết cảm xúc.