Nguyễn Kiều Anh Trang

Học hàm, học vị: Cử nhân

Chuyên khoa: Tâm lý học (Tham vấn – Trị liệu)

Học vấn: Đại học

Giới thiệu

“Sang chấn không chỉ là điều xảy đến với ta, mà là những điều diễn ra bên trong nội tâm của ta” Với hai năm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc và hỗ trợ tinh thần dựa trên sang chấn và xử lý khủng hoảng, cùng quá trình đào tạo và thực hành liên tục, tôi mong mỏi xây dựng sự an toàn để hỗ trợ, cùng đồng hành với thân chủ trên con đường làm lành với quá khứ và kết nối với bản thân

Nơi công tác

Chuyên viên tự do

Kinh nghiệm

2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thăm khám, hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho trẻ em và trẻ vị thành niên: xử lý khủng hoảng, hỗ trợ chăm sóc và can thiệp dựa trên sang chấn