Nguyễn Thị Thùy Linh

Học hàm, học vị: Học viên cao học (thạc sỹ)

Chuyên khoa: Tâm lý lâm sàng

Học vấn: Đại học

Giới thiệu

” Tôi có thể làm những điều bạn không thể, bạn có thể làm những điều tôi không thể và cùng nhau chúng ta có thể làm những điều tuyệt vời”
– Mẹ Teresa –

– Với năng lực chuyên môn đang được tôi tiếp tục tôi luyện và cập nhật tôi có khả năng đóng góp năng lực vào các mảng trị liệu: can thiệp khủng hoảng, sang chấn tuổi thơ, điều tiết cảm xúc, đổ vỡ tương quan và mất kết nối với bản thân.

Nơi công tác

Công ty TNHH Tâm lý Việt An

Kinh nghiệm

– 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trị liệu tâm lý
– Trên 13 năm kinh nghiệp phục vụ nhu cầu khách hàng, đồng nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ.