Nguyễn Văn Tam

 

Chuyên khoa: Tâm lý học

Học vấn: Đại học

Giới thiệu

“Cuộc gặp gỡ của hai tính cách giống như sự tiếp xúc của hai chất hóa học:nếu có phản ứng, cả hai đều biến đổi.”

Carl Jung