Phạm Thanh Thanh Xuân

Phạm Thanh Thanh Xuân

Học hàm, học vị: Cử nhân

Chuyên khoa: Tâm lý học

Học vấn: Đại học

Giới thiệu

Với ước mơ đem đến sức khỏe tinh thần cho con người, tôi đã dành tâm sức để trau dồi bản thân và tạo ra các chương trình phòng ngừa về mặt tâm lý cho trẻ em, thanh thiếu niên. Khi tham gia dự án này, tôi mong muốn đóng góp năng lực của mình để lắng nghe, chia sẻ cảm xúc, gắn kết các thành viên, khơi gợi nguồn lực và đem lại sự bình an cho các bệnh nhân đang điều trị Covid tại nhà trong giai đoạn đặc biệt này.

Nơi công tác

Trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring Sài Gòn.

Kinh nghiệm

6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho trẻ em và vị thành niên: xây dựng, phát triển và thực hiện các chương trình với chủ đề nâng cao sự tự tin, bộc lộ cảm xúc, tương tác với người khác, sự an lành về tâm trí…