Vũ Thị Minh Tâm

Điều dưỡng | Chuyên khoa: Đa khoa

Tôi mong muốn sử dụng công nghệ, để hỗ trợ người bệnh từ xa trong việc theo dõi tình trạng bệnh

Xem thêm