Đoàn Bích Hà

Bác sĩ | Chuyên khoa: Nội tổng quát – Y học gia đình

Ngoài lĩnh vực chuyên môn, bác sĩ còn quan tâm những phương cách thực hành y khoa hiệu quả hơn, mang lại sự thoải mái cho cả bệnh nhân và nhân viên y tế.

Xem thêm

Nguyễn Thị Ngát

Bác sĩ | Chuyên khoa: Nhiễm – Cấp cứu hồi sức chống độc

– Tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ đa khoa tại đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh khóa (2010-2016)
– Bác sĩ tại khoa Bệnh Nhiệt Đới- Bệnh viện Chợ Rẫy từ năm 2016

Xem thêm

Đỗ Minh Tâm

Bác sĩ | Chuyên khoa: Nhi khoa (Nội nhi)

– Bác sĩ đa khoa – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2010-2016)
– Thạc sĩ International Health, National Yang-Ming Chiao -Tung University, Taiwan (2019-2021)

Xem thêm