Sung Nguyễn

Đội ngũ công nghệ | Chuyên ngành: IT

Học hàm, học vị: Tiến Sĩ Khoa Học
Nơi công tác: GOOGLE
Kinh nghiệm: 30 năm CNTT

Xem thêm

Huỳnh Nguyễn Tường Thi

Đội ngũ công nghệ | Chuyên ngành: IT

Học hàm, học vị: Kỹ sư Phần Mềm
Nơi công tác: Nexlab Technology
Kinh nghiệm: 11 năm CNTT

Xem thêm

Đào Mạnh Hiếu

Đội ngũ công nghệ | Chuyên ngành: IT

Học hàm, học vị: Thạc sĩ quản lý công nghệ thông tin
Nơi công tác: Vietcas
Kinh nghiệm: 30 năm

Xem thêm

Phạm Lê Thanh Sơn

Đội ngũ công nghệ | Chuyên ngành: IT

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, MBA
Nơi công tác: Mesoco
Kinh nghiệm: 20 năm

Xem thêm

Hứa Thị Lê

Đội ngũ công nghệ | Chuyên ngành: IT

Học hàm, học vị: Kỹ sư công nghệ thông tin
Nơi công tác: Mesoco
Kinh nghiệm: 20 năm

Xem thêm

Bùi Anh Tú

Đội ngũ công nghệ | Chuyên ngành: IT

Học hàm, học vị: Kỹ sư
Nơi công tác: VT healthcare Co., Ltd
Kinh nghiệm: 15 năm kinh nghiệm cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ trong y tế. 6 năm quản lý và điều hành doanh nghiệp nhỏ.

Xem thêm