Huỳnh Thúy Nương

Hội đồng tham vấn y khoa

Học hàm, học vị:DS CK1

Chuyên khoa:Dược lý – Dược lâm sàng

Học vấn: Đại học

Giới thiệu

Tư vấn, điều trị các bệnh truyền nhiễm, COVID-19, tư vấn vắc xin, điều trị bệnh ngộ độc.

Nơi công tác

VPĐD A.Menarini Singapore Pte. Ltd

Kinh nghiệm

4 năm công tác Dược Bv, 4 năm Trình dược viên