Quách Xuân Phong

Học hàm, học vị: Dược sĩ

Chuyên khoa: Tổ chức Quản lý Dược

Học vấn: Sau đại học

Giới thiệu

Tôi mong muốn áp dụng các công nghệ tiên tiến vào hoạt động Y Dược hàng ngày tại Việt Nam để phục vụ tốt hơn cho khách hàng và bệnh nhân xung quanh, đồng thời phát triển đội ngũ Dược sỹ lâm sàng, cải thiện chất lượng cuộc sống của đội ngũ nhân viên y tế.

Kinh nghiệm

14 năm ngành Dược MKT, Sales, sản xuất, Nhà thuốc, Training

[/col] [/row]