Dưới đây là danh sách số điện thoại của tổ phản ứng nhanh tại các phường của các quận trên địa bàn Tp.HCM

 

Tải tài liệu: Tại đây

Công văn của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận bệnh nhân Covid-19

Tải tài liệu: Tại đây

Bài viết khác

Các kiến thức khác