Bùi Anh Tú

Học hàm, học vị: Kỹ sư

Chuyên ngành: Điện tử – Viễn thông

Học vấn: Sau Đại học

Giới thiệu

Với nền tảng nhiều năm làm việc ở các công ty đa quốc gia trong lĩnh việc y tế và nền tảng kiến thức kĩ thuật, tôi mong muốn sẽ triển khai được nhiều hơn nữa những kĩ thuật và ứng dụng công nghệ mới trong y tế. Giúp cho nhiều nhân viên y tế tiếp cận được những kĩ thuật và phương tiện hiện đại và gián tiếp góp phần cho người dân được tiếp cận tốt hơn các kĩ thuật công nghệ hiện đại hơn trong thăm khám điều trị.

Nơi công tác

VT healthcare Co., Ltd

Kinh nghiệm

15 năm kinh nghiệm cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ trong y tế. 6 năm quản lý và điều hành doanh nghiệp nhỏ.