Đào Bảo Trâm

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Chuyên khoa: Dược học/ Tâm lý học – Chuyên ngành Tham vấn – Trị liệu

Học vấn: Đại học

Giới thiệu

Với hơn mười năm trong làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe y tế, tâm lý và giáo dục, cô ấy có thể đóng góp chuyên môn và năng lực để chẩn đoán và lên phác đồ can thiệp tâm lý, hoàn thiện các chương trình giúp thân chủ tự định hướng, làm chủ hành trình xác định giá trị, ý nghĩa cuộc đời mình, đối diện khủng hoảng hiện sinh để sống một cuộc đời xứng đáng.

Nơi công tác

Chuyên viên tự do.

Kinh nghiệm

+ 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dược phẩm, dinh dưỡng và y tế/ + 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán và can thiệp tâm lý