Khi người bệnh Covid-19 bị sốt cần thực hiện những bước như thế nào và cho những đối tượng naò, mời bạn tìm hiểu tài liệu sau đây:

Tải tài liệu: tại đây

Bài viết khác

Các kiến thức khác