Trần Công Thông

Học hàm, học vị: Dược sĩ

Học vấn: Đại học

Giới thiệu

Tôi mong muốn đưa những kiến thức khoa học và áp dụng công nghệ trong chăm sóc bệnh nhân trong thời đại mới, từng bước nâng cao sức khoẻ cho người dân Việt Nam

Nơi công tác

Công ty Anvy

Kinh nghiệm

4 năm

[/col] [/row]