Hướng dẫn vận động tại giường dành cho người bệnh Covid-19 đơn giản, giúp tăng sức đề kháng cho người bệnh.

Tải tài liệu: Tại đây

Bài viết khác

Các kiến thức khác